Başvuru Sorgulama

Kimlik No :Duyurular

 • Başvuru yapacak adayların TYT Puan Türü'nde 170 ve üzeri PUAN almaları gerekmektedir.
 • ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN MUTLAKA YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKEN BELGELER
  1.Önkayıt işleminden sonra bilgisayardan çıktısı alınacak olan "Sınava Giriş Belgesi"
  2.Kurşun kalem (HB- 2B)
  3.Tükenmez kalem
  4.Silgi, kalemtıraş
  5.50×35 cm boyutlarında mukavva veya duralit altlık
  6.İki adet kıskaç

 • ENGELLİ ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMA
  1.Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını bir üniversite veya tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek kaydı ile özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanlarından başvurabilirler.

Başvuru Girişi

Kimlik No :

 

E-Mail :

   

Ev Telefonu :

select
(Örn: 212 111 11 11)
 

Cep Telefonu :

select
(Örn: 532 111 11 11)
 

Adres :

 

İl :

select
 

Engel Durumu :